Friday, July 4, 2014

SINH NHẬT THÁNG 61/ có chàng lãng tử Hoàng Vân
Rượu vào Thơ xuất , bâng khuâng ...khối nàng
2/ Ngọc Hà tên một dòng sông
Mặn mà sáu. ..mấy mà lòng vẫn tươi
3/  Nàng Kim khả ái diệu hiền 
Dù bao nhiêu tuổi vẫn nguyên dáng gầy
4/  Ngày xưa Hồng thị ba gai
Ngày nay thục nữ trang đài dễ thuong
5/ Có em Kim Hạnh chiều nay
Hồn nhiên chim sáo mừng ngày sinh ra


Ngọc Ánh