Wednesday, August 6, 2014

TA NGUYỆT SONG HÀNH- Ngọc Phương-

Đêm nay ta kết bạn cùng Trăng
Đối bóng bên nhau quẳng nhọc nhằn 
Kẻ ở cung hằng chia quạnh quẻ
Người nơi thế tục bớt băn khoăn
Màn đen lấp kín muôn phương phủ
Ánh bạc soi đều khắp lối giăng
Vui bước đăng trình theo gót Nguyệt 
Song hành há ngại lẻ loi chăng?
Bài hoạ của - Trần Thiên Lang

-
Tỉnh giấc tan tành mộng dưới Trăng
Đọc xong chỉ thấy phải cằn nhằn
Vui thay kẻ xướng suông từ "quẻ"
Khổ lắm người tùy nghẹn chữ "khoăn"
Trông Nguyệt đêm rồi sương khói phủ
Họa thơ sáng lại giận hờn giăng
Ai ơi ra đối đừng chơi ác
Tui ngọng thiệt nè có khoái chăng?

- Trần Thiên Lang