Wednesday, March 11, 2015

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG


Tám tháng ba khắp vòm trời thế giới,
Ngày quí bà hảnh diện với năm châu,
Lý lẽ đâu mà phải nỗi ưu sầu,
Người phụ nữ thấm lệ nhòa đôi mắt,

Làm  xúc động vì bạn bè sắp đặt.
Bánh với quà làm sinh nhật cùng vui,
Cô cảm động thỏ thẻ với mọi người,
Rằng từ nhỏ tới giờ chưa có được,

Những bạn bè cùng hát ca chúc phước,
Nước mắt rơi làm xúc động bạn đời,
Vòng tay ấm làm lệ phải ngừng rơi,
Nâng ly rượu mừng ngày vui phái nữ.

VÂN NGUYỄN. MAR 11, 2015 . 8.10 AM.

VIẾT TẶNG BẠCH LAN CHSHD (70-77). CUCAMONGA, CALI .