Thursday, February 19, 2015

CUNG CHÚC TÂN XUÂNĐầu năm mới đến rồi trên đất khách,
Một tám trăm Hoàng Diệu Sóc Sà Bay,
Kính chúc cho vạn sự tốt năm này,
Đến tất cả Thầy Cô và gia quyến,

Tròn năm mới an vui như ước nguyện,
Sức khỏe bền gia đạo mãi bình yên,
Bến quê hương hay ở khắp mọi miền,
Trên đất nước quê người xuyên bốn biển,

Chúc đồng môn gần xa đều thăng tiến,
Đường công danh sự nghiệp vững như kiềng,
Dẫu biết rằng thành bại ở nơi Thiên,
Mong năm mới Ất Mùi vui khỏe cả.

ĐÊM GIAO THỪA ĐẦU NĂM ẤT MÙI   2015 .

1-800-HOANGDIEUSOCSABAY TẠI HOA-KỲ KÍNH CHÚC.