Friday, June 20, 2014

BÀI THƠ THÁNG SÁU


Tháng sáu trời mưa
nhưng Sóc xà bay không có mưa
Rộn rả cười vui giống giao thừa
Dường như pháo tết vang đâu đấy
Rựơu nồng chưa uống mà như say


Tháng  sáu trời mưa
Nhưng Hồng gia trang không có mưa
Nhóm một tám trăm họp cũng vừa
Thầy trò bày tiệc- tưng bừng nhậu
Kỷ niệm một thời Hoàng Diệu xưa


Tháng sáu trời mưa sinh nhật ai?
 Hà- Vân- Kim Phúc và Bé Hai

 Tuổi đời mấp mé lưng chừng núi
 Cứ sống vui cùng bạn hôm nay 


                                     TNA ( HD 68-75)