Monday, August 25, 2014

PHÂN TRẦN DẠ KHÚCChẳng chỉ riêng anh hận chiến tranh,
Cũng không tha thiết chốn thị thành,
Gốc dân lục tỉnh dòng sông Hậu,
Câu “cá gô”ăn mãi cũng rành,
Ly hương lâu quá mà vẫn nhớ,
Thích thơ thích hát giọng còn thanh,
Đôi lúc đọc thơ đành thơ thẩn,
Viết lách cho vui học phải hành.

Vân Nguyễn

On Friday, August 22, 2014 12:17 AM, Facebook <notification+zrdohcvrgopf@facebookmail.com> wrote:


11:47pm Aug 21
Gởi anh Vân Nguyễn thay lời cám ơn cho bài Mơ Ảnh Trong Tranh 


Chẳng phải nàng tiên ngự giữa tranh
Càng không nhan sắc ngã nghiêng thành
Em là cô gái miền sông Hậu
Nói tiếng "cá gô" mãi chửa rành

Xứ lạ quê người da diết nhớ
Câu hò, điệu lý, ánh trăng thanh
Nên chăng thả chút hồn thơ thẩn
Bạn với văn chương bớt độc hành