Friday, June 6, 2014

LÁ THƯ CUỐI TUẦNNgọc Phương


Nhận được thư ai khoái quá trời
Nhanh tay hí hửng mở ra coi
Nàng rằng: "Mới tập chiều hôm trước
Sáng dậy em đây bỏ tã rồi"!!!