Friday, June 6, 2014

TÔI ĐI TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
- Ngọc Phương 

Tuồng như diễn một vai hề
Tôi lang thang giữa bộn bề nhớ, quên
Cuộc đời - sân khấu buồn tênh 
Màn buông đèn tắt chênh vênh nỗi lòng 

Tuồng như diễn một vai ngông 
Mượn cơn cuồng loạn trút lòng đắng cay
Thèm mơ một giấc liêu trai
Ma cười quỷ khóc riêng đây ngậm ngùi

Tôi đi tìm lại chính mình
Tìm quên sắc nắng vô tình cuối Xuân
Hạ về hẳn sẽ bâng khuâng
Thu lai Đông viếng lạnh dần niềm riêng

Tôi đi thách với truân chuyên...

(NP - 2/23/14)