Sunday, August 17, 2014

MƠ ẢNH TRONG TRANH


Lời ai lai láng giữa khung tranh?
Hình dung dáng ấy mãi không thành,
Thế hỏi làm sao mà nhận diện?
Phiền người đôi phút bước ra tranh.
Có người mơ tưởng cành dương liểu,
Bên hồ Than Thở lúc đêm trăng,
Liểu đua theo gió đùa với nước,
Cho thơ với mộng được song hành.

VÂN NGUYỄN. AUGUST 12 , 2014 - 11.15 PM.
VIẾT TẶNG THI SĨ NGỌC PHƯƠNG.