Friday, June 6, 2014

MÔNG LUNG- Ngọc Phương -

Xoa nhẹ vai mềm
Vuốt làn tóc rối
Tóc trăm ngàn sợi
Sợi nào cột nhau

Tình trước tình sau
Làm sao chia được
Nên sợi tóc mượt
Thôi còn như xưa

Nỗi nhớ thành thừa
Niềm đau cạn kiệt
Như chưa lần biết
Chiều nào Xuân qua

Như chưa lần biết
Tình là xót xa...