Friday, June 6, 2014

KHÚC TỰ TÌNH
- Ngọc Phương 

Nếu được cùng đi trọn bước đời 
Thì dù xuân lụn cánh hoa rơi
Mây giăng sương phủ trời giông gió
Thuyền nước bên nhau sẽ chẳng rời

Nếu được bờ vai để tựa đầu
Ngày dài mệt mỏi sẽ qua mau
Vòng tay xiết chặt dù đêm đến
Gió lạnh xuyên mành cũng ấm nhau

Nếu được môi tìm môi quấn quýt
Đời muôn chát đắng vẫn không màng
Say trong vị ngọt hồn ngây ngất
Lạc cõi tiên bồng giữa ngổn ngang

Nếu được vì nhau viết ý thơ
Lời yêu góp nhặt dệt mong chờ
Bao mùa lá chết tình đâu chết
Thách với thời gian xóa dấu mơ!

(NP - 02/14/14)