Wednesday, June 4, 2014

MẸ!- Ngọc Phương

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều"
Mẹ tôi vất vả đã nhiều
Chăm đàn con dại không điều thở than
Con giờ khôn lớn cánh giang
Bay đi tám hướng miên man Mẹ buồn
Đau lòng ngó cảnh nhiễu nhương
Con đàn cháu đống sao ương với hèn
Đất nhà cỏ dại mon men
Chung tay con cháu một phen diệt trừ
Mẹ cười mãn nguyện tâm tư
Ngày con sum họp, Mẹ như mở cờ


(5/10/14-NP)