Monday, February 16, 2015

CHÚC TẾT NHÓM 1800 SÓC SÀ BAY ĐẾN THẦY CÔ CHS HOÀNG DIỆU ĐỒNG HƯƠNGXuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.NHÓM 1800 HOÀNG DIỆU SÓC SÀ BAY KÍNH CHÚC