Wednesday, June 4, 2014

DÕI NẮNG
- Ngọc Phương

Nắng ẩn nơi đâu ta dõi tìm
Cho sầu len lỏi tận buồng tim
Đêm nghe gió hát hồn lay động
Sáng ngắm mây giăng mộng lắng chìm
Rát bỏng môi khô đường cỏ sậy
Nhập nhòe mắt ướt dấu chân chim
Lưng chừng tiết Hạ, hoang mang hỏi
Nắng ẩn nơi đâu ta dõi tìm