Wednesday, August 13, 2014

TA RU TA


- Ngọc Phương -

Ngủ ngoan nhé! Mảnh hồn ơi, ngoan nhé!
Trăng đêm nay khe khẻ hát ru hời
Khúc ân tình trời với đất hoà đôi
Đem ướp mộng say mềm... rơi... tiếng thở
Ngủ ngoan nhé! Mảnh hồn... hay trăn trở! 
Ta ru ta quên nức nỡ cuộc đời
Muôn sao trời canh giấc ngủ, à ơi... 
Đêm ngắn lại nỗi chơi vơi cô tịch

Ngủ ngoan nhé! Mảnh hồn hay ngông, nghịch...