Monday, October 6, 2014

SÓC TRĂNG QUÊ TÔI

                                  

                              Có  ai  về, quê  tôi  Sóc  Trăng
                              Hãy  nhìn  xem  đồng  lúa  bạt  ngàn
                              Cùng  thưởng  thức  đặc  sản  thơm  ngon
                              Nổi  tiếng  từ  lâu, ít  đâu  bằng.

                              Từ  Cần  Thơ  về  xã  THUẬN  HÒA
                              TRÀ  CANH , TRÀ  QUÍT  đâu  có  xa
                              Ngã  Ba  AN TRẠCH  cần  quẹo  trái
                              Ghé  VŨNG  TUƠM , mua  bánh  lột  da

                              Nhớ  có  dịp  ghé  qua  KẾ  SÁCH
 Thăm  vưòn  cây  hoằng trái  mởn  xanh
 Vàm  NHƠN MỸ,  dù  nhiều  nưóc  xoáy
 Cồn  QUỐC GIA,  vẫn  tới  thăm  anh.

                              Xuôi về  hưóng TRƯỜNG  KHÁNH, VĂN  CƠ
                              LONGPHÚ, ĐẠI  NGÃI  tự  bao  giờ
                              Có  con  cá  cháy  thơm  ngon  quá
                              Nay cùng vận  nước, về  phưong  xa
                             
                              Khi  qua  vùng , NGĂN  RÔ, BẢI  GIÁ
                              Nhớ về nơi “dấu  nặng  có  ba” (Lịch Hội Thưọng)
                              Đuôn  chà  là, là  món  đặc  sản
                              Của  DÙ  THO, HÒA  TÚ, CỔ  CÒ.

                              Ghé BÃI  XÀU, bỗng  chợt  nhớ  ra
                              Công  xi r ưọu  đế, tự  xa  xưa
                              Về  ĐẠI  TÂM, nhớ  XOÀI  CA  NẢ
                              Dưa  hấu  vàng, ai  cũng  phải  ưa.

                              Nơi  đất  giồng, sắp  hết  mùa  mưa
                              Vui  bắt  bọ  rầy,làm  xe  đua
                              Và  cũng  vừa , đến  mùa  nếp  mới
                              Cớm  dẹp  thơm  ngon, trộn  với  dừa.

                              Tết  đồng  bào  Miên, ta  đón  xem
                              Sông  sâu, nưóc  chảy  hật  như  nêm.
                              Ghe  ngo  hâm  hở  cùng  lướt  sóng
                              Đêm  hát  dù  kê, múa  lâm  thôn.
                             
                              Về  đến  vùng THẠNH  TRỊ, NGÃ  NĂM
                              Sông  Ngã Năm,  chảy  về  năm  ngả
                              Ai  xuôi  về  vùng  xa, Miệt Thứ
                              Xin  đừng  quên  PHÚ  LỘC, NHU  GIA

                              Giờ mời  cùng vô  chợ  SÓC  TRĂNG
                              Hãy thưỏng  thức  một  vài  món  ăn
                              Bún  nưóc lèo, thịt  quay, bánh  cống
                              Hưong  vị  đậm  đà,  đâu  dễ  quên

                              Quê  huong  tôi,  hai  mùa  mưa  nắng
                              Việt, Tiều, Miên  vui  sống  hoà   đồng
                              Xa  bao  năm, vẫn  không  quên  đưọc
                              Sóc  Trăng  ơi, thưong  nhớ  vô  cùng.
                                                

Bài  thơ  tuy không  mượt mà,  nhưng  đã  gợi nhớ những  địa danh của quê  mình. Kính đến quí đồng hưong, riêng tặng nhóm  Sóc Sà Bay.
                                                          
Hoài Việt, đứa con yêu của  quê nghèo Long Phú
                    Cựu học sinh Trần Văn- Liên trưòng  Sóc Trăng