Tuesday, August 5, 2014

MỘT GÓC QUÊ HƯƠNG



- Ngọc Phương -


Mở cửa trông ra một mảnh vườn
Hừng đông lá biếc đọng hơi sương
Chanh dây uốn lượn bao chồi thắm
Bầu bí đong đưa mấy nụ thương
Góc nọ rau thơm mơn mởn sắc
Đầu kia đám sả ngạt ngào hương
Tình quê gói gọn trong vuông đất
Gốc ớt, cây cà mãi vấn vương