Friday, June 6, 2014

NHỐT TIM


Trần Mạnh Đan

***********************************

Làm sao nhốt được quả tim mình
Nhủ phận yên lòng sống lặng thinh
Tích tụ niềm thương sầu phủ dính
Tràn dâng nỗi nhớ luỵ giăng rình
Than đời tủi hận người toan tính
Giận kiếp hờn ghen kẻ bạc tình
Dẫu biết đang còn yêu tột đỉnh
Đành treo ngỏ đợi bóng chung hình

_____ HOÀI GHEN _____

***********************************
Yêu thời hưởng thụ chớ hoài ghen
Giận dỗi làm chi mắt đổ ghèn
Trách sợi tình tơ gần lửa bén
Hờn dây ái nguyệt ẩn mây chèn
Cho mình xấu hổ lòng thêm thẹn
Để chúng chê cười dạ nhỏ nhen
Dạo bước phiêu bồng tâm vẫn vẹn
Hương đời phủ bụi thấm nồng men
***********************************

Bài hoạ của Bạn Nguyn Ngc Hương

_____ MÌNH ƠI _____

***********************************
Đã biết yêu rồi nhất định ghen! 
Mình ơi!… xấu lắm mắt đầy ghèn …
Hờn chi mây bạc khơi tình bén? 
Trách gió đành sao cột cửa chèn? 
Kẻ ghẹo mặc tình nào hổ thẹn 
Người cười cũng kệ chẳng phiền nhen
Lông bông cợt nhã …lòng luôn vẹn 
Hạnh phúc nồng nàn… ủ chút men!..?
***********************************

Bài hoạ của Bạn Nguyn Thy Sơn


_____ CUNG ĐÀN YÊU _____

***********************************
Đậm giọt ân tình nhẹ cánh ghen 
Rèm khuya thổn thức đọng mi ghèn
Thơ trao nhã ý nồng hương bén 
Nhạc gởi thanh lời đượm sắc chen
Tri kỷ se tơ bừng má thẹn
Hồng nhan kết sợị lửa hừơng nhen
Cung đàn thánh thót dìu mơ vẹn
Ý hợp tâm đầu chất ngất men.
***********************************

Bài hoạ của Bạn Khoi Le

___ CHÚT HƯƠNG MEN ___

***********************************
Chồng lên facebook vợ hay ghen
Thức trắng đêm khuya mắt đổ ghèn
Trò chuyện vài hôm tình chữa bén
Giao lưu mấy bữa ảnh ưa chèn
Cười hoa, cợt bướm, lòng còn thẹn
Giỡn gió, đùa trăng, lửa mới nhen
Xử sự trong ngoài sao ấm vẹn
Cho đời thắm đượm chút hương men.

***********************************

Bài hoạ của Bạn Bo Như
___ GHEN MẤT TIÊU RỒI! ___
***********************************
Yêu quá chời luôn nên phát ghen,
Tức mình, nóng mặt hóa thành ghèn.
Trăng già chơi ác, cho duyên bén,
Đỏ lửa Trời gieo, đố gió chèn.
À há! Đừng cười … Tui phải thẹn!
Ứ ừ! Không khóc … Ấy ưng nhen?
Dạ đây tha thiết,tâm toàn vẹn.
Đắm đuối tình say như rượu men 

***********************************

Bài hoạ của Bạn Myle Khong

_____ GHEN _____

***********************************
Đã biết yêu nhiều nên mới ghen
Khóc chi cho lệ ướt mi ghèn
Đời vui một thoáng ngỡ tình bén
Mây gió dỗi hờn kín cửa chèn
Mặc lời ong bướm không hổ thẹn
Trêu ghẹo đùa buông tiếng nhỏ nhen
Chỉ mong sao giữ tình nguyên vẹn
Hạnh phúc theo về… ngây ngất men.

***********************************