Friday, August 8, 2014

MƠ TRĂNG- Ngọc Phương


Lại nữa! Trăng mơ khuất mất rồi
Trời đêm điểm mấy vì sao thôi
Sương mờ bảng lảng tràn muôn lối
Gió lạnh căm căm thổi khắp nơi
Khúc nhạc sai cung đàn lỗi nhịp
Vần thơ lạc vận ý buông trôi
Ai người dạo khúc tương tư đó
Xin gọi Trăng về cho có đôi
---------------@@@---------------
Tơ Trùng

- Trúc Ca Dương Vân Châu
Vâng! Khúc đàn xưa lỡ nhịp rồi.
Còn chăng bóng Nguyệt khuyết, tròn thôi!
Hỏi vì Sao lạc về đâu nhỉ
Nhắn phím tơ trùng có tới nơi?
Hiu hắt Đông Phong lùa tóc rối,
Bâng khuâng Nhạn Bắc lướt mây trôi.
Tương tư mỏi gánh, dồn chân bước:
Tìm cố nhân kề vai sánh đôi.