Friday, July 25, 2014

NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC


Thầy hiệu trưởng năm xưa miền đất Sóc,
Thưở học đường là trung học quốc gia,
 Hoàng Diệu đây tên tổng đốc nước nhà,
Lúc quê Việt còn chưa tàn cuộc chiến,

Sang đất Mỹ nay cũng đành đối diện,
Tuổi về chiều bát thập cỗ lai hy,
Bang Ca-li nắng ấm chẳng ngại gì,
Sống thanh thản với gia đình quyến thuộc,

Đời tuổi hạc còn bạn bè ngày trước,
Đám trò xưa nay cũng được tiến thân,
Gặp lại nhau ôn kỷ niệm xa gần,
Vui tươi mãi trong những lần họp mặt.


VÂN NGUYỄN. JULY 24, 2014 – 6.20 AM.
VIẾT KÍNH TẶNG CÔ VÀ THẦY TRẦN CẢNH XUÂN
CỰU HIỆU TRƯỞNG TRUNG HỌC HOÀNG DIÊU, SAN DIEGO,CA.