Monday, May 12, 2014

TÔI ĐÃ THẤY ( 2)

 
Tôi đã thấy một lần trên biển rộng,
Chiếc thuyền mình đang lướt sóng trùng dương,
Bọn cướp biển thấy tàu lạ trên đường,
Dùng thế mạnh tàu to mà uy hiếp,
Chúng không phải là công dân nước Việt,
Mà chỉ toàn ngư phủ láng giềng thôi,
Mặt ngụy trang son phấn trắng giữa trời,
Làm hải tặc theo thời cơ cướp biển,
Bọn chúng tôi thấy tình hình nguy biến,
Cùng lên boong chuẩn bị chiến trận nầy,
Mọi búa dao gậy gọc giữ trong tay,
Liều sinh tử với bọn nầy một trận,
Họ cảm thấy chúng tôi đầy hưng phấn,
Nên cũng đành bỏ ý chận thuyền tôi,
Nói đôi câu xin một mớ vàng thôi,
Tặng ít cá rồi xa rời mất dạng 
 
VÂN NGUYỄN. MAY 11 ST, 2014 .
VIẾT KỶ NIỆM BỊ HẢI TẶC BIỂN ĐÔNG. 6.00AM 15-04-1979.