Wednesday, May 14, 2014

RƯỢU & TÔIThì thầm gẫm lại chuyện đời tui,
Thanh xuân nay cũng sớm qua rùi,
Tuổi hơn năm bó sui chưa có,
Tuần cày năm bửa tạm nguồn vui,

Bạn bè xứ Mỹ đếm cũng đông,
Thỉnh thoảng gặp nhau kể chuyện lòng,
Ăn nhậu cho vui đời viễn xứ,
Phá mồi thì có rượu thì không,

Thảnh thơi tuần có được hai ngày,
Tiệc tùng mồi rượu để lai rai,
Bạn mời cụng rượu ai cũng cạn,
Tôi uống không xong biết gì say.

Vợ nói”Hôm nay em muốn say,
Thấy anh cực quá chuyện đi cày,
Bia nầy hai đứa chia nhau thử,”
Nửa chai chưa hết đất trời quay.


TÂM  QUÁCH. MAY 13RD, 2014.