Tuesday, May 20, 2014

MUỐN ĐƯỢC SAY- Ngọc Phương -

Trong mơ trao hẹn gởi thề
Giật mình tỉnh giấc nảo nề cách ngăn
Đêm về làm bạn cùng trăng
Say cùng men rượu lâng lâng xác hồn
Tình sầu đã muốn vùi chôn
Cớ sao ẩn hiện môi hôn ngọt ngào
Ai giờ ở tận nơi nao
Đang say hay tỉnh hay vào cõi mơ?
Đêm đêm mỏi mắt trông chờ
Cạn bầu rượu đắng hồn dờ dật say
Uống cho quên hết kiếp này
Để trong giấc mộng được say thêm nhiều
Tình riêng quá đỗi cô liêu
Nhớ sao quay quắt trăm chiều ruột đau
Rượu kia lắng đọng lòng sầu!
Uống bao nhiêu rượu thì sầu mới nguôi
"Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con"(*)

(*) Trích trong bài thơ Mắt Buồn của Bùi Giáng