Friday, January 20, 2012

CUỐI NĂM

Lý Thừa Nghiệp


Sáng nay ở tại nơi này
Cây khô đứng đợi thêm ngày không mưa
Vào đây mượn sách đọc nhờ
Xôn xao ngôn ngử, lao xao sắc màu
Mình trôi dạt tới phương nào
Đâu ngăn được tiếng thở phào cuối năm