Friday, May 16, 2014

KHÁT KHAO
- Ngọc Phương


Từ dạo yêu thơ, yêu biết bao
Cõi lòng bay bổng hồn dâng trào
Mây bay gởi gắm lời thơ thẩn
Sóng vỗ nhắn thầm muôn khát khao
Mong ước cùng thơ chung lối mộng
Đời thường sao vẫn tựa chiêm bao
Trở trăn khắc khoải không thành nhịp

Thơ hỡi muôn đời vẫn ước ao